-Αναλογικά είναι στην 1η θέση, αφού προηγούνται η Αττική με 200 εκατ. και η Κεντρική Μακεδονία με 150 εκατ. αλλά πολλαπλάσιες επιχειρήσεις

-Πρώτη στην χρονική διάρκεια των αιτήσεων για ένταξη (μέχρι Μάρτιο 2021), αφού  η προθεσμία όλων των άλλων λήγει αυτές τις ημέρες

Στην τρίτη θέση σε σχέση με τις 13 Περιφέρειες της χώρας, βρίσκεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και οικονομικής ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρήματα του ΕΣΠΑ.

Τα 90 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, την φέρνουν μάλιστα αναλογικά στην 1η θέση, αφού μπορεί να την ξεπερνούν οι Περιφέρειες Αττικής με 200 εκατ. και της Κεντρικής Μακεδονίας με 150 εκατ. αλλά αυτές έχουν πολλαπλάσιες επιχειρήσεις να καλύψουν με τα προγράμματα τους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η τέταρτη Περιφέρεια που είναι αυτή της Κρήτης, βρίσκεται πολύ μακριά με 50 εκατ. που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Σταύρος Αρναουτάκης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Επίσης, η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι στην 1η θέση όσον αφορά την χρονική διάρκεια των αιτήσεων που μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι, αφού αυτό μπορεί να γίνει ως τον Μάρτιο του 2021, ενώ όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες έχουν δώσει διορία το πολύ ως την ερχόμενη εβδομάδα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα ποσά που δίνουν οι 13 Περιφέρειες είναι:

Αττικής                                                   200 εκατ. 

Κεντρικής Μακεδονίας                       150 εκατ. 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης    90 εκατ.

Κρήτης                                                        50 εκατ.

Θεσσαλίας                                               30 εκατ.

Ηπείρου                                                    30 εκατ. 

Πελοππονήσου                                        30 εκατ. 

Δυτικής Ελλάδας                                      30 εκατ. 

Νοτίου Αιγαίου                                         30 εκατ. 

Βορείου Αιγαίου                                       24 εκατ.

Ιονίων Νήσων                                            14 εκατ.

Δυτικής Μακεδονίας                                10 εκατ.

Στερεάς Ελλάδας                                       10 εκατ. 

Όπως αναφέρει το γνωστό και έγκυρο οικονομικό σάιτ στο δημοσίευμα του:

Κεφάλαιο κίνησης, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, “μοιράζουν” το διάστημα αυτό διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση δίνεται υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό των δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 2019. Μέχρι στιγμής οι Περιφέρειες που “τρέχουν” αντίστοιχα προγράμματα “μοιράζουν” 504 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας “τρέχουν” οι εξής Περιφέρειες:

25 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 25 εκατ. ευρώ και καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

-θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η συγκεκριμένη δράση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 2 Νοεμβρίου.

10 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ανοικτή, έως τις 3 Νοεμβρίου, για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει η αντίστοιχη δράση που “τρέχει” η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ως κεφάλαιο κίνησης ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€.

30 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ύψους 30 εκατ. ευρώ, χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

– Δικαιούχοι κατηγορίας Α’ Δευτερογενής Τομέας και Χονδρικό Εμπόριο: 10% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

– Δικαιούχοι κατηγορίας Β’ Τριτογενής Τομέας  – Τουρισμός – Υπηρεσίες – Εστίαση: 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

– Δικαιούχοι κατηγορίας Γ’ Τριτογενής Τομέας – Εμπόριο: 50% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης.

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων. Η δράση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 23 Νοεμβρίου. 

30 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου

Έως τις 4 Νοεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ένταξης οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 15.000€. 

30 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ορίζεται στα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Η Δράση “έκλεισε” στις 30 Οκτωβρίου και ο προϋπολογισμός της είναι 30 εκατ. ευρώ.

200 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής

Και στην Περιφέρεια Αττικής η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες) και διάφορα λειτουργικά έξοδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 200 εκατ. ευρώ και η περίοδος υποβολής 20 Νοεμβρίου. 

14 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 

Έως τις 29 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν μη επιστρεπτέα επιχορήγηση από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχτεαι σε 14 εκατ. ευρώ και η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 30.000€.

10 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Στα 10 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην οποία αίτηση μπορούσαν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

50 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Έως τις 2 Νοεμβρίου θα παραμείνει ανοικτή η δράση της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης έχει οριστεί στα 3.000€ και το μέγιστο στα 40.000€.

30 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Στα 30 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της αντίστοιχης δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 3 Νοεμβρίου.  Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€.

30 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

Έως τις 4 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν μη επιστρεπτέα επιχορήγηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ και η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Όλες οι Περιφέρειες έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ενώ σε όσους έχουν οφειλές μπορούν να καταθέσουν Κατάσταση Οφειλής και όπως γίνεται πάντα, η Εφορία παρακρατεί το 30% της επιχορήγησης και το υπόλοιπο ποσό το εισπράττουν.

Το επισημαίνουμε αυτό για τις διάφορες… ανοησίες που λέγονται ή γράφονται τόσο από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι οποίοι θα έπρεπε πρώτοι να γνωρίζουν ότι αυτό ισχύει αλλά μπροστά στην προσπάθεια τους να στηρίξουν την… αντιπολίτευση Τοψίδη δεν έχουν πρόβλημα να εκτίθενται, όπως και στα διάφορα… εξαπτέρυγα του Προέδρου Επιμελητηρίου Έβρου, που επίσης προσπαθούν (χωρίς αποτέλεσμα πάντως) να δημιουργήσουν… θολούρα και σύγχυση στους επιχειρηματίες και επαγγελματίες

ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/oikonomia/3490371/bonus-572-ekat-euro-stis-epixeiriseis-meso-espa