(+30) 2463 053156 25ης Μαρτίου 14, Πτολεμαΐδα,
50200 Κοζάνης

Αναπτυξιακά προγράμματα

Η υποστήριξη της αγροτικής δραστηριότητας μέσω γεωτεχνικών μελετών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει συμβουλές ανάπτυξης καλλιεργειών με ένταξη σε προγράμματα, προώθηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων.
  • Σχέδια Βελτίωσης
  • Νέοι Αγρότες
  • Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
  • Αναπτυξιακά προγράμματα Π.Α.Α 2014-2021
  • Βιολογική Γεωργία
  • Αγορά Γης
  • Διάθεση αγροτικών προϊόντων
  • Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER
  • Σύσταση και management συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών
  • Σύνταξη φακέλου στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016