(+30) 2463 053156 25ης Μαρτίου 14, Πτολεμαΐδα,
50200 Κοζάνης

Κατασκευές

Γεωαναπτυξιακή ΙΚΕ συνεργάζεται με Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Χημικούς και Τοπογράφους), έμπειρους και ικανούς να φέρουν εις πέρας κάθε έργο, από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού, έως την τεχνική διαχείριση. Εξέχουσα θέση κατέχουν επίσης οι Οικονομικοί Σύμβουλοι, Φοροτεχνικοί, Δικηγόροι, Σχεδιαστές, Διοικητικοί Υπάλληλοι και το Εργατοτεχνικό Δυναμικό.

Κάθε κατασκευή της Γεωαναπτυξιακής ΙΚΕ χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, αποτελεσματικότητα στην παραγωγική διαδικασία, χαμηλό κόστος και βέλτιστη παράδοση. Όλα τα προαναφερθέντα κατατάσσουν την Γεωαναπτυξιακή ΙΚΕ ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου της στη χώρα.