(+30) 2463 053156 25ης Μαρτίου 14, Πτολεμαΐδα,
50200 Κοζάνης

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Επιπροσθέτως, η ΓΕΩΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ παρέχει ποικιλοτρόπως συμβουλευτικά προγράμματα επιχειρήσεων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση προσωπικού, την δημιουργία πλάνου Marketing και την έρευνα αγοράς.
  • Έρευνα και Πληροφόρηση αγοράς
  • Marketing Plan
  • Business Plan
  • Exports Plan
  • Διεξαγωγή σεμιναρίων
  • Προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων
  • Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER