(+30) 2463 053156 25ης Μαρτίου 14, Πτολεμαΐδα,
50200 Κοζάνης

Οι υπηρεσίες μας

Αναπτυξιακά προγράμματα

Η υποστήριξη της αγροτικής δραστηριότητας μέσω γεωτεχνικών μελετών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει συμβουλές ανάπτυξης καλλιεργειών με ένταξη σε προγράμματα, προώθηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων.

 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Νέοι Αγρότες
 • Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
 • Αναπτυξιακά προγράμματα Π.Α.Α 2014-2021
 • Βιολογική Γεωργία
 • Αγορά Γης
 • Διάθεση αγροτικών προϊόντων
 • Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER
 • Σύσταση και management συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών
 • Σύνταξη φακέλου στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Επιπροσθέτως, εκτός από την στήριξη παραγωγών, η ΓΕΩΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ παρέχει ποικιλοτρόπως συμβουλευτικά προγράμματα σε επιχειρήσεις που ενασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση προσωπικού, την δημιουργία πλάνου Marketing και την έρευνα αγοράς.

 • Έρευνα και Πληροφόρηση αγοράς
 • Marketing Plan
 • Business Plan
 • Exports Plan
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων
 • Προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων
 • Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER

Κατασκευές

Η Γεωαναπτυξιακή ΙΚΕ συνεργάζεται με Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Χημικούς και Τοπογράφους), έμπειρους και ικανούς να φέρουν εις πέρας κάθε έργο, από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού, έως την τεχνική διαχείριση. Εξέχουσα θέση κατέχουν επίσης οι Οικονομικοί Σύμβουλοι, Φοροτεχνικοί, Δικηγόροι, Σχεδιαστές, Διοικητικοί Υπάλληλοι και το Εργατοτεχνικό Δυναμικό.

Κάθε κατασκευή της Γεωαναπτυξιακής ΙΚΕ χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, αποτελεσματικότητα στην παραγωγική διαδικασία, χαμηλό κόστος και βέλτιστη παράδοση. Όλα τα προαναφερθέντα κατατάσσουν την Γεωαναπτυξιακή ΙΚΕ ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου της στη χώρα.

Γεωαναπτυξιακή ΙΚΕ

25ης Μαρτίου 14, T.K. 50200 Πτολεμαΐδα, Κοζάνη

Τηλ: 24630 53156

info@geoanaptyxiaki.gr


Φράγκων 2, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 694 644 0792

info@geoanaptyxiaki.gr