(+30) 2463 053156 25ης Μαρτίου 14, Πτολεμαΐδα,
50200 Κοζάνης

Η ομάδα μας

Σωτήρης Αρσενίδης

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Master of Business Administration (M.B.A.)
Email: ceo@geoanaptyxiaki.gr

Ελευθεριάδης Χαράλαμπος

Operations Manager (OM)

MSc in Marketing
Email: c.el@geoanaptyxiaki.gr

Μετίσογλου Ιωάννης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

MSc in Sustainable Development
Email: ioannis.metisoglou@geoanaptyxiaki.gr

Γκιούρου Παρέσα

Υπεύθυνη προγραμμάτων ΔΥΠΑ

Τ.Ε.Ι. Διοίκησης επιχειρήσεων
Email: pgkiourou@geoanaptyxiaki.gr

Ρωσσίδου Ευγενία

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τ.Ε.Ι. Διοίκησης επιχειρήσεων
Email: rossidoue@geoanaptyxiaki.gr

Παρναβέλλη Αποστολίνα

Γραμματειακή Υποστήριξη

Α.Ε.Ι. Διοίκηση επιχειρήσεων
Email: parnavellia@geoanaptyxiaki.gr